Feldispat cam sanayii, seramik sanayi, kaynak elektrodları ve boya sanayinde kullanılan önemli bir endüstriyel ham maddedir.

Türkiye 130 milyon tonluk rezervle dünya toplam rezervleri içinde yüzde 10’luk paya sahiptir. Önemli feldispat yatakları Manisa, Demirci, Kütahya-Simav, Aydın-Çine ve Muğla-Milas bölgelerinde yer alır.

Türkiye’de feldispatın büyük bir kısmı özel sektör tarafından üretilmekte ve yüzde 90’ı ihraç edilmektedir. Feldispat ihracatında, ihraç edilen en önemli ürün ham feldispatın dışında öğütülmüş feldispat ve yüzdürülerek arıtılmış feldispattır.
1990 yılından itibaren düzenli bir şekilde artan feldispat ihracatımız 1999 ve 2000 yılındaki artışın aksine 2001 yılında yüzde 30’luk düşüşle 27 milyon dolar olmuştur. Feldispat ihracatı yaptığımız ülkeler arasında İtalya, İspanya ve Endonezya ilk sırada yer almaktadır.
Kaolin, alüminyumsilikat grubuna ait bir kil minerali olup kimyasal formülü Al2O3.2SiO2.2H2O’dir. İsmi, ilk keşfedildiği yer olan Çin’deki Kao-Lin adlı yerden gelmektedir. Bu nedenle literatürde “China Clay” olarak da adlandırılır.

Kaolin doğada 2 türlü oluşur: Birincil (primer) kaolin yatakları, sodyum, potasyum esaslı granitik ve feldspatik kayaçların uzun yıllar boyunca çevre ve hava şartlarından (karbondioksit ve su) etkilenmesi ve bozuşması sonucu meydana gelir. Bozunan bu feldspat kayaçlarının kimyasal içeriğine göre kaolinde de mika, kuvars ve bazı organik bileşenler bulunabilir.

İkincil (sekonder) kaolin yatakları ise birincil kaolin yataklarının sel ve erozyon gibi olaylar sonrasında taşınması sonrasında oluşur. Bu oluşum, killerin oluşumuna benzediğinden bu tür kaolinler, killere benzer şekilde ince tanelidir.

Kaolin sahip olduğu kimyasal ve fiziksel özelliklere göre başta seramik ve kağıt olmak üzere boya, plastik, kauçuk, çimento, cam, camyünü, refrakter ve kozmetik, sanayiinde farklı amaçlarla kullanılmaktadır.
Create your own web pages in minutes...
KARÖZ MADENCİLİK TAŞIMA
SANAYİ  VE TİCARET
Feldispat
Kaolin